Nieustannie podnosimy własne kwalifikacje

Firma Septimus dimension ma jasno obrany cel rozwoju, chcąc świadczyć usługi informatyczne na najwyższym poziomie stale się rozwijamy. Za nami szkolenia z technologi Microsoft, między innymi:

- Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010
- Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

 

Na potrzeby obróbki grafiki ukończyliśmy także szkolenia z takich programów graficznych jak Corel Draw oraz Gimp.

Przed nami kolejne szkolenia i kursy o których będziemy Państwa informować.

Darmowy internet od Aero2 dla każdego

Czy to jest możliwe? Gdzie jest haczyk? To jakaś ściema... Tego typu pytania i stwierdzenia padały najczęściej gdy informowałem swoich znajomych o takiej możliwości.
Przyznam siÄ™ szczerze, że sam na poczÄ…tku miaÅ‚em pewne wÄ…tpliwoÅ›ci i zastrzeżenia, gdy usÅ‚yszaÅ‚em o darmowym internecie. Z tego miÄ™dzy innymi wzglÄ™du postanowiÅ‚em o tym napisać i poinformować tych, którzy jeszcze o darmowym dostÄ™pie do internetu nie sÅ‚yszeli. OczywiÅ›cie istniejÄ… pewne koszty manipulacyjne uzyskania takiego dostÄ™pu, ale nie ma siÄ™ czego obawiać. Nie sÄ… to tak zwane \"koszty ukryte\"... Po prostu trzeba wnieść opÅ‚atÄ™ depozytowÄ… za kartÄ™ SIM w wysokoÅ›ci 20 zÅ‚. i zapÅ‚acić 7 zÅ‚. za jej dostarczenie do nas do domu. W sumie za bezpÅ‚atny dostÄ™p do internetu zapÅ‚acimy 27 zÅ‚otych.
O rejestracji i wszelkich innych informacjach na temat darmowego internetu dowiecie siÄ™ odwiedzajÄ…c stronÄ™ operatora Aero2 www.aero2.pl. OczywiÅ›cie nie bÄ™dzie to demon prÄ™dkoÅ›ci transferu, lecz nie mamy powodów żeby tego oczekiwać od czegoÅ› co nas nie kosztuje... To doskonaÅ‚e rozwiÄ…zanie dla wszelkich urzÄ…dzeÅ„ z możliwoÅ›ciÄ… instalacji karty SIM, aby za darmo korzystać z dóbr internetu. ZachÄ™cam każdego, kto ma ograniczone możliwoÅ›ci finansowe, chce zaoszczÄ™dzić lub po prostu wykorzystać swój stary telefon do Å‚Ä…czenia siÄ™ z sieciÄ… internetowÄ….

HTML 5 - nowe standardy tworzenia stron www

Na poczÄ…tku warto wspomnieć o zÅ‚ych nawykach webmasterów, dotyczÄ…cych nadużywania znaczników \"div\". Otóż czÄ™sto można zauważyć, że znaczniki z natury blokowe, jak np. lista uporzÄ…dkowana \"ul\", z niejasnych powodów zawierana jest dodatkowo w znaczniki blokowe \"div\". Taka strona internetowa jest trudna do zarzÄ…dzania, np. przy zmianach dotyczÄ…cych jej wyglÄ…du (style CSS).

Z pomocÄ… na takie zÅ‚e praktyki pojawia siÄ™ HTML 5 i jego nowe znaczniki przeznaczone do dzielenia strony na logiczne części, które w skrócie spróbuje tutaj przedstawić. Pierwszym z nich jest \"header\" sÅ‚użący do definiowania nagÅ‚ówka strony lub sekcji. DefiniujÄ…c stopkÄ™ strony internetowej używamy znacznika \"footer\". Panele nawigacyjne, czÄ™sto sÄ… to listy uporzÄ…dkowane umieszczamy w znaczniku \"nav\". Treść naszej strony np. ukrytÄ… pod naszymi zakÅ‚adkami zawieramy w znaczniku \"section\", a jednostkowe zbiory treÅ›ci jak np. artykuÅ‚y w \"article\".

To namiastka tego co nowe w HTML 5, zachÄ™cam wiÄ™c do zapoznania siÄ™ z nowymi standardami odsyÅ‚ajÄ…c do literatury na ten temat. ZachÄ™cam dlatego, ponieważ pozycja naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwarki google, bÄ™dzie coraz bardziej zależaÅ‚a od jakoÅ›ci i czytelnoÅ›ci kodu, a coraz mniej od nieczystych technik pozycjonowania, które mogÄ… przyczynić siÄ™ do usuniÄ™cia naszej strony internetowej z indexu google.

Partnerstwo z Lenovo

PrzystÄ…piliÅ›my do programu sieci partnerów Lenovo, dziÄ™ki czemu bÄ™dziemy podnosić swoje kwalifikacje uczestniczÄ…c w kursach i szkoleniach, a także oferujÄ…c produkty Lenovo.

Nawiązanie współpracy z firmą Ekotrans

Miło nam poinformować państwa, że Septimus dimension nawiązał‚ współpracę w zakresie świadczenia usług informatycznych z firmą Ekotrans.  PrzedsiÄ™biorstwo to funkcjonuje na rynku ponad 20 lat oferujÄ…c szereg prac, zaczynajÄ…c od wyburzeÅ„, przez prace ziemne, do budowy dróg.